header banner
Default

Nieuws: BLOX, het laatste redmiddel voor Cardano (ADA) - Cryptoanalyse


De Cardano koers maakt nog steeds hogere hoogtepunten en hogere laagtepunten, en dat is goed nieuws. Maar als je naar de grafiek van deze cryptomunt kijkt, zijn er toch redenen om je zorgen te maken. De koers is namelijk onder een belangrijke trendlijn terechtgekomen, en de opwaartse beweging wordt met het bestaan bedreigd. Kunnen we een verdere daling voorkomen?

De koers is deze trendlijn verloren

VIDEO: Cardano ADA Price News Today - Elliott Wave Technical Analysis and Price Now! Price Prediction!
More Crypto Online

De koers van Cardano is onder de trendlijn geraakt, zoals je ziet in de grafiek hieronder. Sinds de bodem wist het deze lijn als steun vast te houden. Enkele weken geleden kwam hier echter verandering in en daalde de koers. Toen deze week ook nog eens het nieuws naar buiten kwam dat de Amerikaanse financiële waakhond (de SEC) Cardano beschouwt als een effect, ging het helemaal mis. De koers daalde veel harder en staat momenteel rond de 32 cent.

Eigenlijk was deze daling niet totaal onverwacht. Op 25 mei schreef ik namelijk over een daling richting de 30 cent. Dit had toen alles te maken met het verliezen van de trendlijn. In zekere zin kon je dus wel verwachten dat er een daling zou plaatsvinden, maar de snelheid waarmee dit is gebeurd was voor eenieder verassend.

Ondanks de daling zie je op de grafiek hierboven dat de koers nog steeds hogere hoogtepunten en hogere laagtepunten maakt, wat erop wijst dat de opwaartse beweging nog steeds in stand is. Als de koers echter onder de belangrijke steun van 30 cent zakt, wordt de trend geïnvalideerd en zullen we de bodemniveaus opzoeken rond de 24 dollarcent.

De bullflag als laatste redmiddel

VIDEO: Wat is Cardano (ADA) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

We zoomen iets verder in! Tijdens de daling zien we dat de koers tussen twee dalende lijnen beweegt. Dit lijkt op de vorming van een bullflag. Deze bullflag heeft een koersdoel tot boven de 50 dollarcent. Er is dus nog een kans dat de koers omhoog schiet in de nabije toekomst. Toch zie ik dit wel als een van de laatste redmiddelen …

Bij een stijging willen we de bovenste zwarte lijn doorbreken. Deze lijn fungeert al enkele weken als een weerstand, dus makkelijk zal het niet worden om hierboven te breken. Onmogelijk is het daarentegen ook zeker niet. We hebben vaak genoeg gezien dat wanneer het momentum terugkeert in de markt, de koers records kan verbreken.

Conclusie

VIDEO: CARDANO ADA To PUMP AGAIN?!
Cheeky Crypto

Op dit moment kunnen we concluderen dat de koers niet goed presteert. Het heeft de steun van de trendlijn verloren en de opwaartse trend wordt bedreigd. Als de koers echter boven de 30 cent blijft, is er nog steeds potentieel voor kracht en een mogelijke omslag naar boven. Bij verlies van de ondersteuning rond de 30 cent, kan er wel eens een grote daling om de hoek liggen.

Sources


Article information

Author: Mitchell Fowler

Last Updated: 1698802803

Views: 666

Rating: 4.6 / 5 (53 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mitchell Fowler

Birthday: 1970-10-05

Address: 70652 Lindsey Road Apt. 879, Murphyberg, SD 22265

Phone: +4009692151212358

Job: Article Writer

Hobby: Wine Tasting, Motorcycling, Gardening, Painting, Beer Brewing, Playing Guitar, Archery

Introduction: My name is Mitchell Fowler, I am a important, candid, accessible, unswerving, dedicated, risk-taking, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.