header banner
Default

Onderzoek: welke landen hebben de meeste crypto-investeerders en welke crypto-valuta zijn het meest populair?


Table of Contents
  Welke landen hebben de meeste crypto investeerders en welke crypto zijn het populairst Onderzoek

  Cryptocurrencies zijn zeer populair in Australië. Bijna 18% van Australiërs bezit crypto als bitcoin (BTC) of ethereum (ETH), dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Australische Finder, gepubliceerd op 18 oktober.

  Toch ligt adoptie van crypto in twee landen zelfs nog hoger. De cryptocurrency adoption index van Finder ondervraagt elke maand 41.645 individuen met behulp van een enquête.

  Uit de nieuwste resultaten blijkt dat maar liefst 17,8% van Australiërs crypto bezit. Na Australië volgt Indonesië met 16,7% en Hong Kong met 15,8%. Boven Australië staat Maleisië met 18% en helemaal bovenaan Nigeria met 24,2%.

  Het wereldwijde gemiddelde van crypto investeerders komt volgens Finder op 11,4% uit. De Verenigde Staten ligt met 10,4% dus net onder dat gemiddelde. Nederland is echter helemaal niet terug te vinden op het lijstje. Het is onduidelijk of er helemaal geen Nederlanders zijn ondervraagd of dat het percentage zelfs onder de laagste uitkomt. Dat is Japan met 4,6%.

  Bitcoin blijft verreweg de populairste crypto, maar liefst 65,2% van Australische crypto investeerders bezit BTC. In Japan komt dit percentage het hoogst uit, namelijk op 76,7% van crypto investeerders in het land. Dan volgt Zuid-Afrika met 72,6%.

  Ethereum is het populairst in Singapore met 52,4%. Daarna volgt Australië, waar 42,1% van crypto investeerders ether bezit. De populairste crypto in Australië, ten opzichte van andere landen, is cardano (ADA). Maar liefst 26,4% van Australische crypto bezitters heeft ADA. Daarna volgt Ierland met 25,4%. Binance Coin (BNB) is het populairst onder Indonesische investeerders en dogecoin (DOGE) in de VS.

  Ten slotte meldt Finder dat 40,4% van crypto investeerders in Australië vrouwelijk is en dus 59,6% mannelijk. Dat is ongeveer rond het wereldwijde gemiddelde. Aan de uiterste zijde is Japan te vinden, waar maar 22,1% van crypto investeerders vrouwelijk is. Aan de andere kant staat Mexico waar juist 53,7% vrouwelijk is.

  Sources


  Article information

  Author: Ann Johnson

  Last Updated: 1698721682

  Views: 1164

  Rating: 4.6 / 5 (69 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ann Johnson

  Birthday: 2003-11-21

  Address: 90799 Bennett Points, North Vanessa, NC 67417

  Phone: +4007672621003007

  Job: Article Writer

  Hobby: Orienteering, Playing Guitar, Card Games, Animation, Mountain Climbing, Billiards, Board Games

  Introduction: My name is Ann Johnson, I am a unyielding, Precious, unreserved, Gifted, forthright, Open, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.