header banner
Default

Is het mogelijk dat de Bitcoin-koers 21punt700 dollar zal bereiken?


De host van het populaire YouTube-kanaal Crypto Banter voorziet een stevige correctie van bitcoin naar de koers van 21.800 dollar. Volgens de analist is bitcoin er niet in geslaagd om terug te keren naar het steunpunt dat tijdens de vorige bullmarkt (2021) werd gecreëerd. Moeten we ons zorgen maken over verdere koersdalingen van bitcoin?

Correctie voor bitcoin

VIDEO: 📊 150 MILJARD DOLLAR instroom in Bitcoin?! Dit kan Bitcoin boven de $34.000 brengen! Koersanalyse!
CryptoCoinTalk

Op het moment van schrijven zien we een voorzichtige opleving bij bitcoin. De koers is over de afgelopen 24 uur met 1,82 procent gestegen, wat bitcoin op het niveau van 26.700 dollar brengt. Dat levert een market cap van 520 miljard dollar op.

Daarmee zijn we nog niet uit de brand, want voor de afgelopen zeven dagen staat er alsnog een daling van 1,40 procent op de borden.

Om het sentiment echt weer positief te maken moet bitcoin doorstoten en zou eigenlijk het hoogtepunt van 31.800 dollar van begin 2023 overstegen moeten worden.

In haar analyse toont Annii, de host van Crypto Banter, dat bitcoin op de weekgrafiek onder een paar cruciale exponentiële voortschrijdende gemiddelden terecht is gekomen. Volgens Annii zit bitcoin in een bearish gebied en lijken er correcties op komst.

Lastig klimaat voor bitcoin

VIDEO: 📈📈 BITCOIN TO $50,000 IN UNDER 6 MONTHS?! (Bitcoin Price Prediction)
Crypto Jebb

Over de gehele linie genomen is er momenteel sprake van een lastig klimaat voor bitcoin. De start van 2023 was fantastisch, maar inmiddels is dat positieve sentiment vrijwel volledig verdwenen. Het lukt de bulls maar niet om het positieve momentum definitief te herpakken, ondanks het feit dat ook de bears uitgeblust raken en de verkoopdruk langzaam wegvalt.

Het probleem op dit moment lijkt ook deels in de traditionele markten te liggen. Bijvoorbeeld bij de Amerikaanse techbeurs, de Nasdaq 100, die vanaf zijn top van 2023 al 9 procent van zijn koerswaarde moest inleveren.

Vrijwel alle risico-assets lijken momenteel in een neerwaartse trend te zitten als gevolg van het strenge beleid van centrale banken. Er moet heel wat gebeuren om dat plotseling te laten omslaan.

De inflatie is nog altijd hoog, waardoor centrale banken gedwongen zijn om de rentes ook op dit verhoogde niveau te laten. Zo kan het jaar 2023 nog heel lang gaan duren voor bitcoin.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Virginia Casey

Last Updated: 1698083282

Views: 892

Rating: 3.5 / 5 (107 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virginia Casey

Birthday: 1941-09-08

Address: 5191 Hart Estate, New Kellyville, LA 13706

Phone: +4503859569297866

Job: Geologist

Hobby: Horseback Riding, Basketball, Scuba Diving, Card Games, Origami, Aquarium Keeping, Ice Skating

Introduction: My name is Virginia Casey, I am a resolved, steadfast, frank, exquisite, intrepid, daring, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.