header banner
Default

Is de halving van Litecoin een signaal voor bitcoin?


Enkele dagen geleden onderging Litecoin zijn derde halving en dat resulteerde in een koersdaling van 5 procent. Die daling zorgt ervoor dat mensen zich nu zorgen maken over de impact van de halving van april 2024 op de bitcoin koers. Volgens de Nederlandse analist PlanB is daar echter geen reden toe, omdat de koers van Litecoin (in tegenstelling tot die van bitcoin) niet correleert met zijn eigen Stock-to-Flow (S2F) verhouding.

In dit artikel behandelen we wat dat allemaal betekent voor de bitcoin koers.

Lage verwachtingen over bitcoin halving?

VIDEO: Litecoin Halving | Nieuwe All Time High Aanstaande!
DoopieCash - Traden & Investeren

Door de geschiedenis heen is de halving van Litecoin nooit een daverend succes geweest. Volgens PlanB heeft de koers van de altcoin nooit enige vorm van correlatie met zijn eigen S2F-verhouding gehad. Hetzelfde geldt voor ethereum, de koers van die munt volgt zijn S2F-verhouding niet, omdat mensen volgens PlanB weten dat het monetair beleid van ethereum constant verandert.

Wat dat betreft lijkt PlanB te stellen dat we de resultaten van de halving van litecoin niet zomaar op die van bitcoin kunnen plakken. Door de jaren heen heeft bitcoin immers al compleet andere resultaten laten zien.

Dat maakt dat we voor 2024 dus alsnog op goede prestaties van bitcoin mogen hopen als gevolg van de halving, als de analyse van PlanB klopt. Vergeet echter niet dat we het hier over de financiële markten hebben, een beestje dat inherent onvoorspelbaar is.

Ethereum is niet schaars

VIDEO: The TRUTH About the Litecoin Halving 💥
Altcoin Daily

Verder deelde PlanB nog enkele interessante uitspraken over ethereum. Op papier is de asset van Vitalik Buterin immers schaars en kent het op dit moment zelfs deflatie. PlanB ziet dat echter volkomen anders en wil niet meegaan in dat verhaal.

"Nee, wat is zeg is dat de markten/investeerders ethereum niet als een schaarse asset zien, dus de koers van ethereum correleert niet met zijn S2F-verhouding. Verder, hoe zou ethereum schaars kunnen zijn met PoS in plaats van PoW, met een leider/ceo, met een geschiedenis van wijzigingen van het monetair beleid en een gecentraliseerd netwerk", aldus een harde PlanB.

De uitspraken van PlanB lijken onderbouwd te worden door de market cap van bitcoin, die bijna driemaal hoger ligt dan die van ethereum; ondanks dat ethereum op dit moment deflatoir zou zijn en volgens aanhangers van de munt om die reden een betere store of value dan bitcoin. Daar denkt de markt duidelijk anders over, waardoor PlanB wellicht gelijkt heeft.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Christine Bowers

Last Updated: 1697890082

Views: 672

Rating: 3.7 / 5 (76 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christine Bowers

Birthday: 1918-02-10

Address: 1194 Frey Circles Apt. 148, Jamesfort, MI 43965

Phone: +4805846372939642

Job: Biologist

Hobby: Survival Skills, Camping, Cross-Stitching, Bird Watching, Billiards, Archery, Animation

Introduction: My name is Christine Bowers, I am a honest, vivid, cherished, multicolored, brilliant, Determined, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.